akreditované studium ve spolupráci s FTVS UK

tchaj-ťi a čchi kung licence B

Vzdělání, které si od nás odnesete, poskytuje výjimečně komplexní souhrn znalostí o tchaj-ťi a čchi kungu, o jejich kořenech filosofických a historických, souvislostech s čínskou medicínou a současnou fyzioterapií.

​Obdržíte srozumitelný výklad čínského filosofického a energetického konceptu, získáte unikátní porozumění práci s čchi, která stojí za pohyby v čchi kungu nebo formách tchaj-ťi, vyzkoušíte si různé styly cvičení a práce se zbraněmi. Budete mít možnost rozšířit svou výbavu cvičení a technik.

Zakusíte párová cvičení (tuishou), která vycházejí z porozumění toku enerige a z naslouchání.

 

Vyzkoušíte si možné korekce Vašich posturálních a pohybových zvyklostí z pohledu fyzioterapie a získáte základ znalostí k posouzení vhodného způsobu pohybu tak, aby byl bezpečný pro Vás i Vaše klienty (opíráme se především o DNS metodu Prof.PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D., http://www.dns-cz.com/)

Více v obsahu viz níže.

​Vybrali jsme lektory, kteří jsou jedineční odborníci na svůj obor předání a současně mají dostatek zkušeností a nadhledu k tomu, aby Vám předali esenci znalostí podstatnou pro rozvoj Vašeho vlastního potenciálu.

Absolventi školy licence B budou zodpovědně připraveni na kvalifikované vedení lekcí
 tchaj-ťi a čchi kungu, a jejich cvičení bude splňovat zásady správného a zdravého cvičení. 

Osvědčení získané v TŠ licence B opravňuje absolventy ke získání živnostenského listu
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb jako Lektor tchaj-ťi a čchi kung.

Obsah
specializace

1/ Fyziologie těla (Fyzioterapeutická cvičení pro správnou posturu těla, Implementace korektních postojů a pohybových vzorců do cvičení tchaj-ťi a čchi kung, praxe)
2/ Čínské kořeny tchaj-ťi, teorie (Tao cvičení: význam cvičení, Wuji, Taiji, Liang Yi, kombinace druhů tréninku, Tao cvičení: význam cvičení, Wuji, Taiji, Liang Yi, kombinace druhů tréninku, Praktické cvičení: Ba duan jin, Wu xing qi gong, automasáž, stretching)
3/ Historie a rozdělení bojových umění v Číně, práce se zbraněmi (meč, tyč, vějíř), praxe
4/ Dráhový systém, čchi a její tvorba, práce s čchi, pohled čínské medicíny, čchi kung pro rozdílné fyzické konstituce, kultivace čchi
5/ Párová cvičení, 13 forem tchaj-ťi
3/ Trenérské dovednosti (sestavení a vedení lekce )
4/ Praxe
Časová dotace: 100 hodin
​ Místo konání:
studio Arha, V. P. Čkalova 26, Praha 6
​centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha

Obsah
obecná
část

Anatomie, kineziologie fyziologie
Psychologie sportu
První pomoc
Pedagogika
Sportovní trénink
Kompenzační cvičení
Výživa
Management
Obecné předměty jsou přednášeny ve dvou prodloužených víkendech odbornými
lektory na FTVS UK.
Časová dotace: 50 hodin
Místo konání: J. Martího 6, Praha 6, FTVS UK

termíny &cena

1/ 16.. -17. 10. 2021 (specializace)
2/ 26. – 28. 11. 2021 (specializace)
3/ únor 2022 (obecná část FTVS)
4/ únor 2022 (obecná část FTVS)
5/ 22.-23.1. 2022 (specializace)
6/ 19.-20.3. 2022 (specializace)
7/ 9. – 10. 4. 2022 (specializace)
8/ 7. - 8.5. 2022 (specializace)
9/ 11.-12.6.2022 (specializace a zkoušky)

Celková cena : 22.600 Kč

Cena specializace: 18.800 Kč

Cena obecné části: 3.800 Kč
(platí se přímo FTVS UK)

V případě nemožnosti konání prezenčních kurzů máme k dispozici částčně online výuku.
o kurzu

Trenérskou školu tchaj-ťi a čchi kung organizuje Taichi Asociace ČR, z.s. jako otevřené vzdělávání pro všechny praktikující tchaj-ťi a čchi kungu bez rozdílu stylů. Jako hlavní setkávací platformu bereme pojetí lidského těla z hlediska současné fyzioterapie, obecně platné pricipy práce s čchi, klasické tchaj-ťi texty a čínskou filosofii. Vnitřní obsah ponecháváme v kompetenci Vašich stylů a škol.

Akreditované studium pro licenci B  (II. trenérskou třídu) poskytujeme ve spolupráci s FTVS UK.

Licence B je určena zájemcům, kteří mají v úmyslu stát se instruktory a vést lekce pro veřejnost.
Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní praxi o širší záběr vědomostí a přístupů.

Pro ty, kdo nemají dostatečnou praxi pro studium licence B, tedy i úplným začátečníkům, nabízíme kurz pro licenci C (III. trenérskou třídu), který může být předstupněm pro licenci B.

Lektor tchaj-ťi a čchi kung licence B

Náš tým lektorů

Na tomto kurzu máte možnost potkat se s nejlepšími tuzemskými lektory napříč různým taiji stylům. 

lektor
Václav Lukeš

Čínským bojovým uměním se věnuje od roku 2004. Věnoval se postupně stylům hung kuen, guangping yang taiji, baguzhang, yiquan, huan xingxian yang taiji. Od roku 2010 se věnoval též qigongu. V této oblasti ho nejvíce ovlinil učitel neigongu a neidanu Damo Mitchell.
Vystudoval 1. školu tradiční čínské medicíny v Praze v oboru akupunktury. Od roku 2008 měl tu čest se setkávat
s dr. Wang Fuyinem. Byl mu blízko po celou dobu jeho působení v ČR a tak mohl získat hlubší poznání a tajemství dovedností čínských masáží tuina.

V roce 2017 obdržel od dr. Wang Fuyina osobní diplom
a pověření k pokračování výuky jeho odkazu v masážích tuina v rámci ČR a SK. Je tak jedním z 5 pokračovatelů linie dr. Wanga a jediný v Evropě.

V současné době je Václav Lukeš jedním ze zakladatelů
a lektorů ANDAO INSTITUTE.

 

lektor
Martin Rohel

Bojovým a zdravotním cvičením se věnuje téměř 30 let. Začínal studiem Taiji stylu Wu, později stylu Jang, Čchen
a Shaolin kung-fu. Učil se zdravotní stránku Taiji včetně pochopení čínské medicíny a umění ovládnutí omlazení těla pomocí cvičení Čchi kung. Později poznal mistra  Qin Ming Tang, který se učil Taiji styl Čchen přímo ve vesnici Chen Jia Gou u mistra Zhu Tian Cai (jeden ze čtyř budhových bojovníků) a Shaolinské kung-fu přímo v kláštěře Shaolin. Své dovednosti každoročně testoval na závodech jak u nás, tak po celém světě a především
v kolébce tohoto umění v Číně.

Již přes 10 let se věnuje trenérské činnosti po celé ČR.
V současné době působí jako rozhodčí v ČR a hlavní trenér  pro Taijiquan reprezentaci a mládeže wushu České federace wushu. Je držitelem mezinárodní licence C pro rozhodování soutěží Wushu.  
www.wushuakademie.cz

lektor teorie východních principů
otakar chochola

Umění Tai Ji Quan (Tai-chi Quan) se věnuje od roku 1997, od roku 2008 následuje linii  San Feng Pai  Wudang pod vedením Shifu  Yuan Xiu Ganga.

Kromě intenzivní praxe Tai Ji Quan a Qi Gong vyučuje na České škole Feng Shui, kterou založil.
www.fengshui-ceskaskola.cz
www.plujicioblaka.cz

V rámci trenérské školy přednáší: pojem tchaj-ťi a jeho význam, principy jin, jang a jejich proměny,
pět prvků / wu xing; čchi a její tvorba, 3 dary: ťing, čchi
a šen; historie tchaj-ťi čchüan, styly; meditace, stretching.

ORGANIZÁTOR & GARANT
lenka ryšková

Cvičí taichi od roku 1996, vede cvičení s dospělými, dětmi a seniory. Autorka knihy Cvičíme Tajči s dětmi (Portál, 2013).

V rámci trenérské školy působí jako garant a hlavní organizátor.

www.tai-ji.cz

LEKTOR
paul renall

Po mnoha letech hraní rugby a rozličných pohybových aktivitách cvičí od roku 2000 TaiChi, osobní žák Wee Kee-Jina na Novém Zélandu. Na Taiwanu se učil u mistrů Jenga, Shena, Hsu, Zhou a Wu, specializuje se především na cvičení tuishou. Svou praxi rozšířil také o cvičení s mistrem Kimem (Bagua) a Sam Tamem (yiquan).

Paul založil a vede The Taiji School, international centre for applied taiji principles a učí workshopy v různých zemích Evropy.

V rámci trenérské školy vede praxi párových cvičení.

www.thetaijischool.com

FYZIOTERAPEUT
Julie Růžičková

Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu.

Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi.

Od roku 2012 vede lekce jógy.

© Trenérská škola 2021