akreditované studium ve spolupráci s FTVS UK

trenér wushu licence B

Kurz organizujeme ve spolupráci s Českou federací wushu a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Certifikát akreditovaného kurzu vydává UK a absolventy opravňuje ke získání živnostenského listu Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb jako Trenér wushu.

Kurz je určen praktikujícím wushu, kteří se cvičení věnují minimálně 4 roky a  chtějí se stát trenéry. Předpokládáme, že máte vlastní obsah toho, co cvičíte, a na kurzu si doplníte širší rozhled a trenérské dovednosti z hlediska čínského přístupu práce s energií i z pohledu západní fyzioterapie – korektní postury a pohybových vzorců.

Vzdělání, které si od nás odnesete, poskytuje výjimečně komplexní souhrn znalostí o wushu, čínských kořenech filosofických a historických, souvislostech s čínskou medicínou a současnou fyzioterapií.

Obdržíte srozumitelný výklad čínského filosofického a energetického konceptu, získáte unikátní porozumění práci s čchi, která stojí za pohyby v čchi kungu a formách tchaj-ťi, vyzkoušíte si různé styly cvičení a práce se zbraněmi. Budete mít možnost rozšířit svou výbavu cvičení a technik.

858896_431586656924590_1516173194_o

Vyzkoušíte si možné korekce Vašich posturálních a pohybových zvyklostí z pohledu fyzioterapie a získáte základ znalostí k posouzení vhodného způsobu pohybu tak, aby byl bezpečný pro Vás i Vaše klienty (opíráme se především o DNS metodu Prof.PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.)

Více v obsahu viz níže.

Vybrali jsme lektory, kteří jsou jedineční odborníci na svůj obor předání a současně mají dostatek zkušeností a nadhledu k tomu, aby Vám předali esenci znalostí podstatnou pro rozvoj Vašeho vlastního potenciálu.

Poznámka: pro ty z vás, kdo cvičíte v tradičním systému pod vedením mistra, nenahrazuje trenérský kurz svolení mistra k výuce.

Absolventi školy licence B budou zodpovědně připraveni na kvalifikované vedení lekcí
 wushu, a jejich cvičení bude splňovat zásady správného a zdravého cvičení. 

Obsah
specializace

1/ Fyziologie těla (Fyzioterapeutická cvičení pro správnou posturu těla, Implementace korektních postojů a pohybových vzorců do cvičení, praxe)

2/ Čínské kořeny tchaj-ťi, teorie (Tao cvičení: význam cvičení, Wuji, Taiji, Liang Yi, kombinace druhů tréninku, Tao cvičení: význam cvičení, Wuji, Taiji, Liang Yi, kombinace druhů tréninku, Praktické cvičení: Ba duan jin, Wu xing qi gong, automasáž, stretching)

3/ Historie a rozdělení bojových umění v Číně, práce se zbraněmi (meč, tyč, vějíř), praxe

4/ Dráhový systém, čchi a její tvorba, práce s čchi, pohled čínské medicíny, čchi kung pro rozdílné fyzické konstituce, kultivace čchi

5/ Sanda

3/ Trenérské dovednosti (sestavení a vedení lekce )

4/ Praxe

Časová dotace: 100 hodin

Místo konání:

centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

studio Arha, V. P. Čkalova 26, Praha 6

Obsah
obecná
část

Anatomie, kineziologie fyziologie
Psychologie sportu
První pomoc
Pedagogika
Sportovní trénink
Kompenzační cvičení
Výživa
Management

Obecné předměty jsou přednášeny ve dvou prodloužených víkendech odbornými
lektory na FTVS UK.
Časová dotace: 50 hodin
Místo konání: J. Martího 6, Praha 6, FTVS UK

termíny &cena

Termíny 2022/23

1/ 8.-9. 10. 2022 (specializace)
2/ 5.-6. 11. 2022 (specializace)
3/ 10.-11.2. 2022 (specializace)
4/ 28.-29.1.2023
5/ únor 2023 (obecná část FTVS)
6/ únor 2023 (obecná část FTVS)
7/ 25.-26.3. 2023 (specializace)
8/ 5. 2023 (specializace)
9/ 6.2023 (specializace a zkoušky)

Celková cena: 22.600 Kč

Rozepsané položky:
Cena specializace: 18.800 Kč
Zálohu 4.000 Kč je potřeba uhradit pro registraci, druhá splátka 4.000 Kč do konce roku 2022, zbytek do 5.4.2023
Cena obecné části: 3.800 Kč (platí se přímo FTVS UK v prosinci 2022-lednu 2023)

o kurzu

Akreditované studium pro licenci B  (II. trenérskou třídu) poskytujeme ve spolupráci s FTVS UK.

Licence B je určena zájemcům, kteří mají v úmyslu stát se trenéry a vést lekce pro veřejnost.
Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní praxi o širší záběr vědomostí a přístupů.

Požadavky na uchazeče o studium
  • praxe minimálně 4 roky
  • dobrý psychický a přiměřeně dobrý zdravotní stav
  • min. středoškolské vzdělání s maturitou (uchazeči bez maturity musejí absolvovat dodatečných 50h na FTVS UK)

 

Lektor tchaj-ťi a čchi kung licence B

Náš tým lektorů

Na tomto kurzu máte možnost potkat se s nejlepšími tuzemskými lektory napříč různým taiji stylům. 

lektor práce s čchi
Václav Lukeš

Čínským bojovým uměním se věnuje od roku 2004. Věnoval se postupně stylům hung kuen, guangping yang taiji, baguzhang, yiquan, huang xingxian yang taiji. Od roku 2010 se věnoval též qigongu. V této oblasti ho nejvíce ovlinil učitel neigongu a neidanu Damo Mitchell.
Vystudoval 1. školu tradiční čínské medicíny v Praze v oboru akupunktury. Od roku 2008 měl tu čest se setkávat
s dr. Wang Fuyinem. Byl mu blízko po celou dobu jeho působení v ČR a tak mohl získat hlubší poznání a tajemství dovedností čínských masáží tuina.

V roce 2017 obdržel od dr. Wang Fuyina osobní diplom
a pověření k pokračování výuky jeho odkazu v masážích tuina v rámci ČR a SK. Je tak jedním z 5 pokračovatelů linie dr. Wanga a jediný v Evropě.

V současné době je Václav Lukeš jedním ze zakladatelů
a lektorů ANDAO INSTITUTE.

 

lektor - přehled stylů cvičení, zbraně
Martin Rohel

Bojovým a zdravotním cvičením se věnuje téměř 30 let. Začínal studiem Taiji stylu Wu, později stylu Jang, Čchen
a Shaolin kung-fu. Učil se zdravotní stránku Taiji včetně pochopení čínské medicíny a umění ovládnutí omlazení těla pomocí cvičení Čchi kung. Později poznal mistra  Qin Ming Tang, který se učil Taiji styl Čchen přímo ve vesnici Chen Jia Gou u mistra Zhu Tian Cai (jeden ze čtyř budhových bojovníků) a Shaolinské kung-fu přímo v kláštěře Shaolin. Své dovednosti každoročně testoval na závodech jak u nás, tak po celém světě a především
v kolébce tohoto umění v Číně.

Již přes 10 let se věnuje trenérské činnosti po celé ČR.
V současné době působí jako rozhodčí v ČR a hlavní trenér  pro Taijiquan reprezentaci a mládeže wushu České federace wushu. Je držitelem mezinárodní licence C pro rozhodování soutěží Wushu.  
www.wushuakademie.cz

lektor teorie východních principů
otakar chochola

Vlastní praxi začal v okolo roku 1995, kdy si sám nastudoval 8 kusů brokátu. Dále začal následovat své mistry a učitele po dobu 12 let, kdy cvičil především Taiji Quan a Qi Gong – více stylů a forem. Postupně se propracoval k zahrnutí rychlejších forem a studia Baji Quan a Bagua Zhang, které studoval po dobu 4 let. V roce 2000 uskutečnil osobní cestu do Číny za poznáním.
V letech 2008 – 2012 pobýval intenzivně v taoistické akademii ve wudangských horách v Číně, kde byl jmenován pokračovatelem linie 16 generace školy San Feng Pai. V české republice založil školu Plující oblaka, kde od roku 2009 vychovává žáky v praxi vnitřních stylů kungfu spojených s osobním rozvojem a meditací. 
Je také zakladatelem a hlavním učitelem školy Česká škola Feng Shui, kde vyučuje tento obor od roku 2005. S Českou federací Wushu spolupracuje jako rozhodčí při soutěžích a festivalech. 

LEKTOR párových cvičení
paTRIK RYNEŠ

Bojová umění cvičí od 1989. Studoval různé systémy, mezi které patřily Hung Gar a Choi Li Fut. Od roku 1998 cvičí Ving Tsun Kung Fu.
Přes dvacet let ve své škole profesionálně vyučuje bojová umění (Ving Tsun, Escrima, Šerm, Security System, MMA). Více jak patnáct let se zabývá Yogou a Čchi Kungem. Studuji Kyusho (použití vitálních bodů v bojovém umění).
Je držitelem B licence MMA.
Přes deset let vede akreditované kurzy ,,Instruktory bojových uměn”‘.
Vystudoval bakalářský obor ,,Tělesná výchova a sport” na UJEP.

 

LEKTOR a ORGANIZÁTOR
lenka ryšková

Cvičí taichi od roku 1996, vede cvičení s dospělými, dětmi a seniory. Autorka knihy Cvičíme Tajči s dětmi (Portál, 2013).

V rámci trenérské školy působí jako garant a hlavní organizátor.

www.tai-ji.cz

FYZIOTERAPEUT
Julie Růžičková

Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu.

Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi.

Od roku 2012 vede lekce jógy.

zapište se
ke studiu

→ Prosím vyplňte níže uvedenou příhlášku.

Na jejím základě obdržíte mail s podrobnějšími instrukcemi k dalšímu postupu.

→ Zálohu zasílejte až po odeslání přihlášky a potvrzení mailem z naší strany. Zálohu 4.000 Kč uhraďte prosím na účet: č.ú 2201140324/2010, VS 21086.
Do poznámky uveďte své jméno.

Vaše registrace bude platná po uhrazení zálohy. 

Pokud si přejete vystavit fakturu, prosím napište nám mailem údaje k fakturačnímu subjektu.

Zálohu 4.000 Kč můžete zaplatit kartou tlačítkem v pravém sloupci. Platba je bezpečná přes Stripe platební bránu, navigace v angličtině je intuitivní.
Jinak prosíme o platbu převodem na účet 2201140324/2010.

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108