Trenérská škola 108

V moři poznání
každý objeví
svůj poklad

TRADICE

velké duše mají vůli, ty malé jen touhy a přání

Vítáme praktikanty ze všech směrů. 

Nabízíme trenérské licence pro instruktory / trenéry wushu, čchi-kungu, tchaj-ťi. 

Trenérská škola 108 se opírá o tradici vyučovaných znalostí a stojí na kvalitních lektorech – osobnostech, které mají za sebou kus cesty a disponují hloubkou i nadhledem, díky které mohou svou oblast znalostí předávat přehledně a s užitečnými zkušenostmi.

Věříme, že spoluprací s našimi lektory rozvinete svůj vlastní autentický lektorský přístup a stanete se inspirativním a kvalitním instruktorem.

Akreditované kurzy pro trenéry/instruktory, licence B

Akreditované kurzy licence B slouží ke získání živnostenského oprávnění: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

Akreditované kurzy licence B trenér wushu a lektor tchaj-ťi a čchi-kung jsou určeny zájemcům, kteří již cvičí, ovládají obsah, který jsou schopni odcvičit v dobré kvalitě, a mají v úmyslu stát se instruktory – vést lekce pro veřejnost na základě živnostenského oprávnění.

Akreditovaný kurz lektor čchi-kung má nově i bohatou obsahovou část. Více v popisu kurzu.

Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní cvičení o širší záběr vědomostí a přístupů a zesystematizovat svou praxi (bez ambic stát se lektorem) – v tom případě absolvujete pouze specializaci 100 hodin bez obecné části na FTVS UK.

rozvíjejte své znalosti & dovednosti

01

o nás

108 je zásadní mystické číslo pro všechny východní filosofie. Představuje celistvost. Vyjadřuje rovnováhu stvoření.

Trenérská škola pod hlavičkou Taichi Asociace ČR, z.s. pořádá kurzy pro lektory tchaj-ťi a čchi-kungu od roku 2014, od té doby proměnila do optimální užitečné podoby náplň vyučováných témat a rozšířila lektorskou základnu.

Od roku 2022 otevíráme ve spolupráci s Českou federací wushu nový kurz Trenér wushu.

Rozhodli jsme se také přijmout jméno Trenérská škola 108. Deklarujeme tím, že tradice a opora o nejstarší dochovanou moudrost starých textů je nám výsostně vzácná, z ní čerpáme a v ní nacházíme klenbu, jež pojí rozdíly, které mohou v našich praxích přirozeně vznikat. V respektu k tradici nacházíme společnou řeč.

Tvoříme

cvičte s druhými, má to smysl

vize
02

co učíme

Být dobrým lektorem představuje  radost i zodpovědnost.  Opřít se o kvalitní vědomosti a mít dostatečné dovednosti ve cvičení je základem pro klid v práci s klienty.

V kurzech učíme kromě potřebných teoretických znalostí z roviny filosofické, teorie východního energetického pojetí světa, západního aktuálního fyzioterapeutického přístupu k tělu také

  • jak učit
  • jak pečovat o svou energii
  • jak rozumět potřebám klientů, kteří s námi cvičí
  • porozumění účinkům cvičení a kdy jaká použít

 

Trváme na tom, aby naši studenti znali fyziologický rozsah pozic a pohybů, respektovali korektní posturu těla z hlediska západní fyzioterapie a se svými klienty cvičili bezpečně.

Více se o obsahu dozvíte u jednotlivých kurzů.

...abychom jako lektoři věděli, co děláme, a dělali to co nejlépe

ty Nejcennější poklady jsou neviditelné

lektor
tchaj-ťi
a čchi-kung
licence C

pro ty, kdo chtějí s tchaj-ťi a čchi-kUngem začít
Kurz licence C je určena zájemcům, kteří se chtějí naučit základní obsah cvičení, který pak mohou sami procvičovat a případně časem absolvovat licenci B. Můžete samozřejmě zůstat u licence C a cvičit především sami pro sebe.

Co mi dala trenérská škola? ​ - zvýšila můj zájem o Tai ji - zvedla touhu pročíst znovu klasiky - dívat se na spoustu věcí jinýma očima

Eliáš P.

Trenérská škola mě překvapila. Myslela jsem si, že studium bude více méně formální a doplňující k tomu, co už znám. Ale fyzio přístup byl tak obohacující, že mě donutil překopat můj způsob cvičení i přístup k výuce. Navíc vše dokonale dává smysl. Jsem šťastná, že jsem do toho šla

Alice K.

V našem systému taichi je málo párových cvičení, hodně mě potěšilo, kolik inspirace si odnáším v této oblasti. Je pořád na čem pracovat. V lektorech jsem našel super podporu, žádné prosazování jejich stylu nebo jediné správné cesty. To je pro mě cenné.

Petr U.

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108 

CHCETE SE CVIČENÍM ZAČÍT?
Nebo cvičíte a nemáte ve cvičení systém?
Nabízíme ZÁKLADNÍ KURZY čchi-kungu, tchaj-ťi a wushu.

Základní kurzy jsou určeny zájemcům, kteří se chtějí naučit základní obsah cvičení, který pak mohou cvičit sami. 

Pokud se časem rozhodnete stát se lektory, můžete u nás absolvovat akreditovanou licenci B. 

Základní kurz tchaj-ťi a čchi-kung
základní, licence C
více