trenér wushu licence C

Trenérský kurz – trenér Wushu licence C  je ucelená příprava teoretických a praktických dovedností, které by měl obsáhnout žadatel, aby se mohl stát trenérem wushu napříč základními dostupnými styly kung fu v české republice. Kurz je realizován v úzké spolupráci s Českou federací Wushu, a je první svého druhu. Kurz je vhodný pro všechny žadatele o licenci, pro všechny praktikující různých stylů wushu, ať již rychlých, pomalých nebo úpolových stylů a ostatní, kteří se chtějí dotknout tradičních a sportovních disciplín nejen čínského bojového umění. 

Součástí přípravy jsou teoretické znalosti, praktické dovednosti a etický kodex školy pro žadatele a studenty. 

Osvojíte si možné korekce Vašich posturálních a pohybových zvyklostí z pohledu fyzioterapie a získáte základ znalostí k posouzení vhodného způsobu pohybu tak, aby byl bezpečný pro Vás i Vaše klienty.

Součástí přípravy žadatele je osvojení právního rámce a statutu trenéra wushu, kategorie C včetně přesahu do sebeobrany. Zároveň bude podán výklad k vývoji studentů v postupu výkonnosti, přípravě na soutěže a morálním rámci trenéra wushu. 

 
858896_431586656924590_1516173194_o

 

Vybrali jsme lektory, kteří jsou odborníci na svůj obor předání a současně mají dostatek zkušeností a nadhledu k tomu, aby Vám předali esenci znalostí podstatnou pro rozvoj Vašeho vlastního potenciálu.

Časová povinná dotace kurzu je 50 hodin. Nabízíme a doporučujeme absolvovat kurz v plném rozsahu 100h, tzn. povinnou i volitelnou část obsahu.

Platnost licence je na území ČR a je časově neomezená.

Poznámka: trenérský kurz : Trenér Wushu licence C zásadně respektuje dosavadní zaměření žadatele, pozici a zapojení v tradičním systému jeho školy a nesupluje ani nevydává jiné mandáty nebo jmenování.

Obsah
specializace

HISTORIE:
HISTORIE VZNIKU BOJOVÝCH UMĚNÍ, ROZDĚLENÍ BOJ. UMĚNÍ V ČÍNĚ

STYLY:
1. SEVERNÍ A JIŽNÍ STYLY
2. TRADIČNÍ A MODERNÍ WUSHU
3. SHAOLIN KUNGFU
4. VING TSUN
5. SANDA
6. TAIJI STYLY ( CHEN, YANG, WU, SUN, HE, HULEJIA)
  

ZBRANĚ
DRUHY ZBRANÍ A JEJICH POUŽITÍ
MEČ , VĚJÍŘ , ŠAVLE, TYČ  + KOPÍ

FYZIOLOGIE TÉLA Fyzioterapeutická cvičení pro správnou posturu těla, Implementace korektních postojů a pohybových vzorců do cvičení, praxe

TRÉNINK A METODIKA
Wushu jako základ celoživotního pohybového rozvoje, trénink wushu s ohledem na vývojové stádia jedince z tradičního i moderního pojetí sportovního tréninku, metodika tréninku sportovního taolu

Základní rozvoj pohyblivosti ve wushu, tradiční akrobacie, gymnastická a zpevňovací průprava s ohledem na zdravotní tělovýchovu, základy práce nohou (ji ben gong), odrazová a doskoková průprava

SOUTĚŽE
Základní pravidla pro mezinárodní soutěže v taolu, Česká federace wushu, její struktura a náplň činnosti s ohledem na rozvoj wushu v ČR

Vazby tradičního a sportovního wushu, základní ruční techniky (shou fa), přechody mezi postoji (bu fa), nácvik základů se zbraněmi sportovního wushu – šavle, meč, tyč, kopí (dao, jien, gun, qian)

SEBEOBRANA A PRÁVNÍ SYSTÉM

Časová dotace povinné části: 50 hodin

Místo konání:

centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

studio Arha, V. P. Čkalova 26, Praha 6

termíny &cena

Termíny 2022/23

Část povinná:
1/ 8.-9. 10. 2022 (fyzio/J. Růžičková, struktura/L. Ryšková, P. Renall)
2/ 28.-29.1.2023 (Wing Tsun, sebeobrana, právní systém/P. Ryneš, metodika/T. Veselý )
3/ 15.-16. 4. 2023 (historie, zbraně/M. Rohel, sanda/M. Jarkaš)

Cena povinné části: 6.700 Kč

___________________________
Část volitelná:

4/ 26.-27.11. 2022 (čínské kořeny/O. Chochola)
5/ 25.-26.3. 2023 (práce s qi/V. Lukeš)

Cena volitelné části: jednotlivé víkendy po 1.800 Kč
___________________________
Podrobný obsah všech víkendů najdete ZDE

Zálohu 4.000 Kč je potřeba uhradit pro registraci do 30.9.2022.

Členové ČFW mohou od České federaci wushu (ČFW) požádat o příspěvek 3.000 Kč.

o kurzu

Licence C je určena zájemcům, kteří mají v úmyslu stát se v budoucnu trenéry a vést lekce pro veřejnost.
Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní praxi o širší záběr vědomostí a přístupů.

Licence C platí na území ČR a je časově neomezená.

Požadavky na uchazeče o studium
Požadavky k přijetí:
  • praxe minimálně 2 roky nebo písemná záruka učitele (stačí i mailem)
  • dobrý psychický a přiměřeně dobrý zdravotní stav
Požadavky k ukončení:
  • složit zkoušky ze specializace (cvičení, výuka)
  • složit test z teorie
  • napsat Závěrečnou práci v rozsahu 3-4 stran

 

Lektor tchaj-ťi a čchi kung licence C

Náš tým lektorů

Na tomto kurzu máte možnost potkat se s nejlepšími tuzemskými lektory napříč různým stylům. 

LEKTOR
TOMÁŠ VESELÝ
Čínským bu se věnuje od 12let, po celou dobu je studentem čínské mistryně shi fu Zhai Hua, v 16letech se stal jejím osobním studentem. Absolvoval  4 několikaměsíční stáže v internátních školách v Číně v provinciích Liaoning a Hebei. Vystudováno magisterské studium na FTVS UK.
Člen státní reprezentace, účastník vrcholových mezinárodních soutěží (EWUF, IWUF) ve sportovním wushu – Mistrovství Evropy 2006, 2008, 2010, 2012 a Mistrovství Světa 2009. 

Od roku 2014 držitel rozhodcovské mezinárodní licence EWUF třídy C. Od roku 2015 hlavní rozhodčí taolu pro ČR. 
Od roku 2020 člen výkonného výboru České federace wushu a hlavní trenér Sportovního centra mládeže (SCM) pro taolu v ČR. 

LEKTOR
paTRIK RYNEŠ

Bojová umění cvičí od 1989. Studoval různé systémy, mezi které patřily Hung Gar a Choi Li Fut. Od roku 1998 cvičí Ving Tsun Kung Fu.
Přes dvacet let ve své škole profesionálně vyučuje bojová umění (Ving Tsun, Escrima, Šerm, Security System, MMA). Více jak patnáct let se zabývá Yogou a Čchi Kungem. Studuje Kyusho (použití vitálních bodů v bojovém umění).
Je držitelem B licence MMA.
Přes deset let vede akreditované kurzy ,,Instruktory bojových uměn”‘.
Vystudoval bakalářský obor ,,Tělesná výchova a sport” na UJEP.

 

lektor - přehled stylů cvičení, zbraně
Martin Rohel

Bojovým a zdravotním cvičením se věnuje téměř 30 let. Začínal studiem Taiji stylu Wu, později stylu Jang, Čchen
a Shaolin kung-fu. Učil se zdravotní stránku Taiji včetně pochopení čínské medicíny a umění ovládnutí omlazení těla pomocí cvičení Čchi kung. Později poznal mistra  Qin Ming Tang, který se učil Taiji styl Čchen přímo ve vesnici Chen Jia Gou u mistra Zhu Tian Cai (jeden ze čtyř budhových bojovníků) a Shaolinské kung-fu přímo v kláštěře Shaolin. Své dovednosti každoročně testoval na závodech jak u nás, tak po celém světě a především
v kolébce tohoto umění v Číně.

Již přes 10 let se věnuje trenérské činnosti po celé ČR.
V současné době působí jako rozhodčí v ČR a hlavní trenér  pro Taijiquan reprezentaci a mládeže wushu České federace wushu. Je držitelem mezinárodní licence C pro rozhodování soutěží Wushu.  
www.wushuakademie.cz

lektor teorie východních principů
otakar chochola

Vlastní praxi začal v okolo roku 1995, kdy si sám nastudoval 8 kusů brokátu. Dále začal následovat své mistry a učitele po dobu 12 let, kdy cvičil především Taiji Quan a Qi Gong – více stylů a forem. Postupně se propracoval k zahrnutí rychlejších forem a studia Baji Quan a Bagua Zhang, které studoval po dobu 4 let. V roce 2000 uskutečnil osobní cestu do Číny za poznáním.
V letech 2008 – 2012 pobýval intenzivně v taoistické akademii ve wudangských horách v Číně, kde byl jmenován pokračovatelem linie 16 generace školy San Feng Pai. V české republice založil školu Plující oblaka, kde od roku 2009 vychovává žáky v praxi vnitřních stylů kungfu spojených s osobním rozvojem a meditací. 
Je také zakladatelem a hlavním učitelem školy Česká škola Feng Shui, kde vyučuje tento obor od roku 2005. S Českou federací Wushu spolupracuje jako rozhodčí při soutěžích a festivalech. 

lektor práce s čchi
VÁCLAV LUKEŠ

Čínským bojovým uměním se věnuje od roku 2004. Věnoval se postupně stylům hung kuen, guangping yang taiji, baguzhang, yiquan, huang xingxian yang taiji. Od roku 2010 se věnoval též qigongu. V této oblasti ho nejvíce ovlinil učitel neigongu a neidanu Damo Mitchell.
Vystudoval 1. školu tradiční čínské medicíny v Praze v oboru akupunktury. Od roku 2008 měl tu čest se setkávat
s dr. Wang Fuyinem. Byl mu blízko po celou dobu jeho působení v ČR a tak mohl získat hlubší poznání a tajemství dovedností čínských masáží tuina.

V roce 2017 obdržel od dr. Wang Fuyina osobní diplom
a pověření k pokračování výuky jeho odkazu v masážích tuina v rámci ČR a SK. Je tak jedním z 5 pokračovatelů linie dr. Wanga a jediný v Evropě.

V současné době je Václav Lukeš jedním ze zakladatelů
a lektorů ANDAO INSTITUTE.

 

Lektor SANDA
MARIO JARKAŠ
Reprezentační trenér ČR pro sanda.
Úspěchy: Mistr Evropy kickbox, profesionální mistr ČR v thaiboxu, mistr ČR v kickboxu a několikanásobný mistr ČR v Sandě.
 
Úspěchy svěřenců: několik mistrů světa, Evropy a ČR.
FYZIOTERAPEUT
Julie Růžičková

Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu.

Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi.

Od roku 2012 vede lekce jógy.

LEKTOR a ORGANIZÁTOR
lenka ryšková

Cvičí taichi od roku 1996, vede cvičení s dospělými, dětmi a seniory. Autorka knihy Cvičíme Tajči s dětmi (Portál, 2013).

V rámci trenérské školy působí jako garant a hlavní organizátor.

www.tai-ji.cz

zapište se
ke studiu

→ Prosím vyplňte níže uvedenou příhlášku.

Na jejím základě obdržíte mail s podrobnějšími instrukcemi k dalšímu postupu.

→ Zálohu zasílejte až po odeslání přihlášky a potvrzení mailem z naší strany. Zálohu 4.000 Kč uhraďte prosím na účet: č.ú 2201140324/2010, VS 21089.
Do poznámky uveďte své jméno.

Vaše registrace bude platná po uhrazení zálohy. 

Pokud si přejete vystavit fakturu, prosím napište nám mailem údaje k fakturačnímu subjektu.

Zálohu 4.000 Kč můžete zaplatit kartou tlačítkem v pravém sloupci. Platba je bezpečná přes Stripe platební bránu, navigace v angličtině je intuitivní.
Jinak prosíme o platbu převodem na účet 2201140324/2010.

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108