Trenérská škola 108

V moři poznání
každý objeví
svůj poklad

TRADICE

velké duše mají vůli, ty malé jen touhy a přání

Vítáme praktikanty ze všech směrů. 

Nabízíme trenérské licence pro instruktory / trenéry wushu, čchi-kungu (qigong), tchaj-ťi (taiji, taichi). 

Trenérská škola 108 se opírá o tradici vyučovaných znalostí a stojí na kvalitních lektorech – osobnostech, které mají za sebou kus cesty a disponují hloubkou i nadhledem, díky které mohou svou oblast znalostí předávat přehledně a s užitečnými zkušenostmi.

Současně do našeho obsahu výuky vkládáme aktuální poznatky z oblasti fyzioterapie a zohledňujeme potřeby rozvoje člověka žijícího v současné době.

Věříme, že spoluprací s našimi lektory rozvinete svůj vlastní autentický lektorský přístup a stanete se inspirativním a kvalitním instruktorem.

Akreditované kurzy pro trenéry/instruktory, licence B

Akreditované kurzy licence B slouží ke získání živnostenského oprávnění: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

Akreditované kurzy licence B trenér wushu a lektor tchaj-ťi a čchi-kung jsou určeny zájemcům, kteří již cvičí, ovládají obsah, který jsou schopni odcvičit v dobré kvalitě, a mají v úmyslu stát se instruktory – vést lekce pro veřejnost na základě živnostenského oprávnění.

Pokud doposud nemáte dostatečnou praxi nebo chcete se cvičením začít, podívejte se na nabídku základních kurzů.

Akreditovaný kurz lektor čchi-kung má nově i bohatou obsahovou část. Více v popisu kurzu níže.

Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní cvičení o širší záběr vědomostí a přístupů a zesystematizovat svou praxi (bez ambic stát se lektorem) – v tom případě absolvujete pouze specializaci 100 hodin bez obecné části na FTVS UK.

rozvíjejte své znalosti & dovednosti

01

o nás

Trenérská škola 108 pořádá akreditované kurzy od roku 2014. Od té doby proměnila do optimální užitečné podoby náplň vyučováných témat a rozšířila lektorskou základnu.

Pod hlavičkou Taichi Asociace ČR, z.s. jsme začínali kurzy pro lektory tchaj-ťi a čchi-kungu, od roku 2022 otevíráme ve spolupráci s Českou federací wushu nový kurz Trenér wushu.

Jméno Trenérská škola 108 jsme si zvolili, protože číslo 108 je zásadní mystické číslo pro všechny východní filosofie. Představuje celistvost. Vyjadřuje rovnováhu stvoření. Deklarujeme tím, že tradice a opora o nejstarší dochovanou moudrost starých textů je nám výsostně vzácná, z ní čerpáme a v ní nacházíme klenbu, jež pojí rozdíly, které mohou v našich praxích přirozeně vznikat. V respektu k tradici nacházíme společnou řeč.

Tvoříme

cvičte s druhými, má to smysl

vize
02

co učíme

Být dobrým lektorem představuje  radost i zodpovědnost.  Opřít se o kvalitní vědomosti a mít dostatečné dovednosti ve cvičení je základem pro klid v práci s klienty.

V kurzech učíme kromě potřebných teoretických znalostí z roviny filosofické, teorie východního energetického pojetí světa, západního aktuálního fyzioterapeutického přístupu k tělu také

  • jak učit
  • jak pečovat o svou energii
  • jak rozumět potřebám klientů, kteří s námi cvičí
  • porozumění účinkům cvičení a kdy jaká použít

 

Trváme na tom, aby naši studenti znali fyziologický rozsah pozic a pohybů, respektovali korektní posturu těla z hlediska západní fyzioterapie a se svými klienty cvičili bezpečně.

Více se o obsahu dozvíte u jednotlivých kurzů.

...abychom jako lektoři věděli, co děláme, a dělali to co nejlépe

ty Nejcennější poklady jsou neviditelné

CHCETE SE CVIČENÍM ZAČÍT?
Nebo cvičíte a nemáte ve cvičení systém?
Nabízíme ZÁKLADNÍ KURZY čchi-kungu, tchaj-ťi a wushu.

Základní kurzy jsou určeny zájemcům, kteří se chtějí naučit základní obsah cvičení, který pak mohou cvičit sami. 

Pokud se časem rozhodnete stát se lektory, můžete u nás absolvovat akreditovanou licenci B. 

lektor
tchaj-ťi
a čchi-kung
licence C

pro ty, kdo chtějí s tchaj-ťi a čchi-kUngem začít
Kurz licence C je určena zájemcům, kteří se chtějí naučit základní obsah cvičení, který pak mohou sami procvičovat a případně časem absolvovat licenci B. Můžete samozřejmě zůstat u licence C a cvičit především sami pro sebe.

Co mi dala trenérská škola? ​ - zvýšila můj zájem o Tai ji - zvedla touhu pročíst znovu klasiky - dívat se na spoustu věcí jinýma očima

Eliáš P.

Trenérská škola mě překvapila. Myslela jsem si, že studium bude více méně formální a doplňující k tomu, co už znám. Ale fyzio přístup byl tak obohacující, že mě donutil překopat můj způsob cvičení i přístup k výuce. Navíc vše dokonale dává smysl. Jsem šťastná, že jsem do toho šla

Alice K.

V našem systému taichi je málo párových cvičení, hodně mě potěšilo, kolik inspirace si odnáším v této oblasti. Je pořád na čem pracovat. V lektorech jsem našel super podporu, žádné prosazování jejich stylu nebo jediné správné cesty. To je pro mě cenné.

Petr U.

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108