Trenérská škola 108

V moři poznání
každý objeví
svůj poklad

TRADICE

rozvíjejte své znalosti & dovednosti

01

lektoři školy

Trenérská škola 108 se opírá o tradici vyučovaných znalostí a stojí na kvalitních lektorech – osobnostech, které mají za sebou kus cesty a disponují hloubkou i nadhledem, díky které mohou svou oblast znalostí předávat přehledně a s užitečnými zkušenostmi.

Věříme, že spoluprací s našimi lektory rozvinete svůj vlastní autentický lektorský přístup a stanete se inspirativním a kvalitním instruktorem.

Tým

cvičte s druhými, má to smysl

vize
02

co učíme

Být dobrým lektorem představuje  radost i zodpovědnost.  Opřít se o kvalitní vědomosti a mít dostatečné dovednosti ve cvičení je základem pro klid v práci s klienty.

V kurzech učíme kromě potřebných teoretických znalostí z roviny filosofické, teorie východního energetického pojetí světa, západního aktuálního fyzioterapeutického přístupu k tělu také

  • jak učit
  • jak pečovat o svou energii
  • jak rozumět potřebám klientů, kteří s námi cvičí
  • porozumění účinkům cvičení a kdy jaká použít

 

Trváme na tom, aby naši studenti znali fyziologický rozsah pozic a pohybů, respektovali korektní posturu těla z hlediska západní fyzioterapie a se svými klienty cvičili bezpečně.

Více se o obsahu dozvíte u jednotlivých kurzů.

ty Nejcennější poklady jsou neviditelné

Akreditovaný kurz licence B,
který slouží ke získání živnostenského oprávnění: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, kvalifikace Trenér wushu
a základní kurz licence C.

trenér
wushu

ve spolupráci
s Českou Federací Wushu
a FTVS UK

lektor
tchaj-ťi
a čchi kung
licence B

akreditovaný kurz ve
spolupráci S FTVS UK
Akreditované studium pro licenci B (II. trenérskou třídu) poskytujeme ve spolupráci s FTVS UK.
Licence B je určena zájemcům, kteří již cvičí, mají obsah, který zvládají odcvičit v dobré kvalitě, a mají v úmyslu stát se instruktory - vést lekce pro veřejnost na základě živnostenského oprávnění..
Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní praxi o širší záběr vědomostí a přístupů.

lektor
tchaj-ťi
a čchi-kung
licence C

pro ty, kdo chtějí s tchaj-ťi a čchi-kUngem začít
Kurz licence C je určena zájemcům, kteří se chtějí naučit základní obsah cvičení, který pak mohou sami procvičovat a případně časem absolvovat licenci B. Můžete samozřejmě zůstat u licence C a cvičit především sami pro sebe.
Rekvalifikační kurz je akreditovaný MŠMT
a slouží ke získání živnostenského oprávnění: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, kvalifikace Lektor zdravotní tělesné výchovy.

Zdravotní
tělesná
výchova pro seniory

kurz akreditovaný MŠMT

velké duše mají vůli, ty malé jen touhy a přání

trenérská
škola
108

108 je zásadní mystické číslo pro všechny východní filosofie. Představuje celistvost. Vyjadřuje rovnováhu stvoření.
Trenérská škola pod hlavičkou Taichi Asociace ČR, z.s. pořádá kurzy pro lektory tchaj-ťi a čchi-kungu od roku 2014, od té doby proměnila do optimální užitečné podoby náplň vyučováných témat a rozšířila lektorskou základnu. Od roku 2021 se k naší radosti rozšířil repertoár nabízených kurzů o Zdravotní tělesnou výchovu pro seniory. Věříme naprosto, že senioři si zaslouží kvalitní péči a lektory, kteří dobře rozumí jejich potřebám.  Od roku 2022 otevíráme ve spolupráci s Českou federací wush nový kurz Trenér wushu.

Rozhodli jsme se také přijmout jméno Trenérská škola 108. Deklarujeme tím, že tradice a opora o nejstarší dochovanou moudrost starých textů je nám výsostně vzácná, z ní čerpáme a v ní nacházíme klenbu, jež pojí rozdíly, které mohou v našich praxích přirozeně vznikat. V respektu k tradici nacházíme společnou řeč.

Co mi dala trenérská škola? ​ - zvýšila můj zájem o Tai ji - zvedla touhu pročíst znovu klasiky - dívat se na spoustu věcí jinýma očima

Eliáš P.

Trenérská škola mě překvapila. Myslela jsem si, že studium bude více méně formální a doplňující k tomu, co už znám. Ale fyzio přístup byl tak obohacující, že mě donutil překopat můj způsob cvičení i přístup k výuce. Navíc vše dokonale dává smysl. Jsem šťastná, že jsem do toho šla

Alice K.

V našem systému taichi je málo párových cvičení, hodně mě potěšilo, kolik inspirace si odnáším v této oblasti. Je pořád na čem pracovat. V lektorech jsem našel super podporu, žádné prosazování jejich stylu nebo jediné správné cesty. To je pro mě cenné.

Petr U.

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108 

Organizujeme semináře, kterých se mohou účastnit zájemci jako jednorázových akcí.

Obohacující akce se skvělými lektory.

semináře pro veřejnost