akreditované studium ve spolupráci s FTVS UK

trenér wushu licence B

Kurz Trenér wushu licence B je veden ve spolupráci s Českou federací wushu a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
Certifikát akreditovaného kurzu vydává UK a absolventy opravňuje ke získání živnostenského listu Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb jako Trenér wushu.

Trenérský kurz – trenér Wushu licence B je ucelená příprava teoretických a praktických dovedností, které by měl obsáhnout žadatel, aby se mohl stát trenérem wushu napříč základními dostupnými styly kung fu v české republice. Kurz je realizován v úzké spolupráci s Českou federací Wushu, a je první svého druhu. Kurz je vhodný pro všechny žadatele o licenci, pro všechny praktikující různých stylů wushu, ať již rychlých, pomalých nebo úpolových stylů a ostatní, kteří se chtějí dotknout tradičních a sportovních disciplín nejen čínského bojového umění. 

Součástí přípravy jsou teoretické znalosti, praktické dovednosti a etický kodex školy pro žadatele a studenty. 

„Vzdělání, které si od nás odnesete, poskytuje výjimečně komplexní souhrn znalostí o stylech wushu, čínských kořenech, souvislostech filosofických i historických, propojení s čínskou medicínou a současnou fyzioterapií. Vycházíme z principu staré kultury, kde je řečeno, že Tao boje a Tao léčení tvoří jedno Tao.“

Obdržíte srozumitelný výklad čínského filosofického a energetického konceptu a získáte bližší porozumění práci s Qi, která je neodmyslitelnou součástí čínských bojových umění gong fu, tai ji a qi gong. Projdete různými styly základními cvičení (Shaolin, Wudang, Wing Chun, Hung Gar, sanda) jak v pěstní podobě, tak práce se zbraněmi a pomůckami. Naučíte se vést trénink se zaměřením pro sportovní, osobní i vnitřní výkon a získáte tak ojedinělou možnost rozšířit svou výbavu cvičení a technik v oblasti jasného přehledu a porozumění.

858896_431586656924590_1516173194_o

Dále si osvojíte možné korekce Vašich posturálních a pohybových zvyklostí z pohledu fyzioterapie a získáte základ znalostí k posouzení vhodného způsobu pohybu tak, aby byl bezpečný pro Vás i Vaše klienty.

Součástí přípravy žadatele je osvojení právního rámce a statutu trenéra wushu včetně přesahu do sebeobrany. Zároveň bude podán výklad k vývoji studentů v postupu výkonnosti, přípravě na soutěže a morálním rámci trenéra wushu. 

Vybrali jsme lektory, kteří jsou odborníci na svůj obor předání a současně mají dostatek zkušeností a nadhledu k tomu, aby Vám předali esenci znalostí podstatnou pro rozvoj Vašeho vlastního potenciálu.

Časová dotace kurzu je 150 hodin, z toho 50 hodin teorie na FTVS UK a 100 hodin specializace/wushu.

Licence platí na území ČR a je časově neomezená.

Poznámka: trenérský kurz : Trenér Wushu licence B zásadně respektuje dosavadní zaměření žadatele, pozici a zapojení v tradičním systému jeho školy a nesupluje ani nevydává jiné mandáty nebo jmenování.

Absolventi školy licence B budou zodpovědně připraveni na kvalifikované vedení lekcí
 wushu, a jejich cvičení bude splňovat zásady správného a zdravého cvičení. 

Obsah
specializace

Časová dotace: 100 hodin

Místo konání:

centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

studio Arha, V. P. Čkalova 26, Praha 6

HISTORIE:
HISTORIE VZNIKU BOJOVÝCH UMĚNÍ, ROZDĚLENÍ BOJ. UMĚNÍ V ČÍNĚ

ZDROJE ČÍNSKÝCH BOJ. UMĚNÍ:
TEORIE POZNÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY, TRADIČNÍ PŘÍSTUPY A POJMY, QI GONG, MEDITACE

STYLY:
1. SEVERNÍ A JIŽNÍ STYLY
2. TRADIČNÍ A MODERNÍ WUSHU
3. SHAOLIN KUNGFU
4. WUDANG KUNGFU
5. VNITŘNÍ STYLY – BAJI QUAN, BAGUAZHANG, SHI QUAN
6. VING TSUN ( WING TSUN, WING CHUN, YONG TJUN)
HUNG GAR ( HUNG KYUN……)
7. SANDA
8. SOFT A HARD QI GONG
9. TAIJI STYLY ( CHEN, YANG, WU, SUN, HE, HULEJIA)
10. MEDITACE
 

ZBRANĚ
DRUHY ZBRANÍ A JEJICH POUŽITÍ
MEČ , VĚJÍŘ , ŠAVLE, TYČ  + KOPÍ

TRÉNINK A METODIKA
Wushu jako základ celoživotního pohybového rozvoje, trénink wushu s ohledem na vývojové stádia jedince z tradičního i moderního pojetí sportovního tréninku, metodika tréninku sportovního taolu

Základní rozvoj pohyblivosti ve wushu, tradiční akrobacie, gymnastická a zpevňovací průprava s ohledem na zdravotní tělovýchovu, základy práce nohou (ji ben gong), odrazová a doskoková průprava

SOUTĚŽE
Základní pravidla pro mezinárodní soutěže v taolu, Česká federace wushu, její struktura a náplň činnosti s ohledem na rozvoj wushu v ČR

Vazby tradičního a sportovního wushu, základní ruční techniky (shou fa), přechody mezi postoji (bu fa), nácvik základů se zbraněmi sportovního wushu – šavle, meč, tyč, kopí (dao, jien, gun, qian)

SANDA

PÉČE O TĚLO V TRÉNINKU
zranění, prevence, kompenzace, péče o tělo a energii, výživa

SEBEOBRANA A PRÁVNÍ SYSTÉM

FYZIOLOGIE TÉLA Fyzioterapeutická cvičení pro správnou posturu těla, Implementace korektních postojů a pohybových vzorců do cvičení, praxe

ZÁKLADY ČINNOSTI SPOLKU
Založení spolku a členství ve federaci, tj. principy sdružování, předávání dovedností, práce s dětmi a mládeží, členská základna, vzdělávání, soutěžení, členské příspěvky, dotace, nábor

 

Obsah
obecná
část

Obecné předměty jsou přednášeny ve dvou prodloužených víkendech odbornými
lektory na FTVS UK.
Časová dotace: 50 hodin
Místo konání: J. Martího 6, Praha 6, FTVS UK


Anatomie, kineziologie fyziologie
Psychologie sportu
První pomoc
Pedagogika
Sportovní trénink
Kompenzační cvičení
Výživa
Management

termíny &cena

Nový ročník, termíny 2024/25

1/  26.-27.10. 2024 (specializace, O.Chochola, Plující oblaka)
2/ 23.-24.11. 2024 (specializace, fyzio, Arha)
7/ 4.-5.1. 2025 (specializace, V. Lukeš)
3/ 25.-26.1. 2025 (P. Ryneš, M. Roučka, Plující oblaka)
4/ únor 2025 (obecná část FTVS)
5/ únor 2025 (obecná část FTVS)
6/ 15.-16.3. 2025 (specializace, M. Rohel, M. Jarkaš)
8/ 17.-18.5.2025 (specializace, zkoušky)

Celková cena: 24.900 Kč

Rozepsané položky:
Cena specializace: 20.700
Zálohu 4.000 Kč je potřeba uhradit pro registraci do 21.9.2024, druhá splátka 4.000 Kč do konce roku 2024, zbytek do 5.4.2025
Cena obecné části: 4.200 Kč (platí se přímo FTVS UK v prosinci 2024-lednu 2025)

Členové ČFW mohou u České federace wushu (ČFW) požádat o příspěvek 5.000 Kč. Viz přihláška  níže

 

Aktuální ročník, termíny 2023/24

1/ 28.-29. 10. 2023 (specializace, fyzio)
2/ 25.-26.11. 2023 (specializace, O.Chochola)
3/ 27.-28.1. 2024 (P. Ryneš, M. Roučka)
4/ únor 2024 (obecná část FTVS)
5/ únor 2024 (obecná část FTVS)
6/ 16.-17.3. 2024 (specializace, M. Rohel, M. Jarkaš)
7/ 27-28.4. 2024 (specializace, V. Lukeš)
8/ 18.-19.5.2024 (specializace, zkoušky)

o kurzu

Akreditované studium pro licenci B  (II. trenérskou třídu) poskytujeme ve spolupráci s FTVS UK.

Licence B je určena zájemcům, kteří mají v úmyslu stát se trenéry a vést lekce pro veřejnost.
Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní praxi o širší záběr vědomostí a přístupů.

Certifikát akreditovaného kurzu vydává UK a absolventy opravňuje ke získání živnostenského listu Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb jako Trenér wushu.

Licence platí na území ČR a je časově neomezená.

Požadavky na uchazeče o studium

Požadavky k přijetí:

  • praxe minimálně 4 roky nebo písemná záruka učitele (stačí i mailem)
  • dobrý psychický a přiměřeně dobrý  zdravotní stav
  • min. středoškolské vzdělání s maturitou (uchazeči bez maturity musejí absolvovat dodatečných 50h na FTVS UK)

Požadavky k zakončení:
  • složit test z obecné části (FTVS UK)
  • složit zkoušky ze specializace (cvičení, výuka)
  • napsat Závěrečnou práci v rozsahu 15-20 stran
Lektor tchaj-ťi a čchi kung licence B

Náš tým lektorů

Na tomto kurzu máte možnost potkat se s nejlepšími tuzemskými lektory napříč různým stylům. 

lektor práce s čchi
Václav Lukeš

Čínským bojovým uměním se věnuje od roku 2004. Věnoval se postupně stylům hung kuen, guangping yang taiji, baguzhang, yiquan, huang xingxian yang taiji. Od roku 2010 se věnoval též qigongu. V této oblasti ho nejvíce ovlinil učitel neigongu a neidanu Damo Mitchell a Howard Wang.
Vystudoval 1. školu tradiční čínské medicíny v Praze v oboru akupunktury. Od roku 2008 měl tu čest se setkávat
s dr. Wang Fuyinem. Byl mu blízko po celou dobu jeho působení v ČR a tak mohl získat hlubší poznání a tajemství dovedností  čínských masáží tuina. .

V roce 2017 obdržel od dr. Wang Fuyina osobní diplom
a pověření k pokračování výuky jeho odkazu v masážích tuina v rámci ČR a SK. Je tak jedním z 5 pokračovatelů linie dr. Wanga a jediný v Evropě.

V současné době je Václav Lukeš jedním z předních lektorů na 1. škole tradiční čínksé medicíny a je jedním ze zakladatelů
a školy ANDAO INSTITUTE.

lektor - přehled stylů cvičení, zbraně
Martin Rohel

Bojovým a zdravotním cvičením se věnuje téměř 30 let. Začínal studiem Taiji stylu Wu, později stylu Jang, Čchen
a Shaolin kung-fu. Učil se zdravotní stránku Taiji včetně pochopení čínské medicíny a umění ovládnutí omlazení těla pomocí cvičení Čchi kung. Později poznal mistra  Qin Ming Tang, který se učil Taiji styl Čchen přímo ve vesnici Chen Jia Gou u mistra Zhu Tian Cai (jeden ze čtyř budhových bojovníků) a Shaolinské kung-fu přímo v kláštěře Shaolin. Své dovednosti každoročně testoval na závodech jak u nás, tak po celém světě a především
v kolébce tohoto umění v Číně.

Již přes 10 let se věnuje trenérské činnosti po celé ČR.
V současné době působí jako rozhodčí v ČR a hlavní trenér  pro Taijiquan reprezentaci a mládeže wushu České federace wushu. Je držitelem mezinárodní licence C pro rozhodování soutěží Wushu.  
www.wushuakademie.cz

lektor teorie východních principů
otakar chochola

Vlastní praxi začal v okolo roku 1995, kdy si sám nastudoval 8 kusů brokátu. Dále začal následovat své mistry a učitele po dobu 12 let, kdy cvičil především Taiji Quan a Qi Gong – více stylů a forem. Postupně se propracoval k zahrnutí rychlejších forem a studia Baji Quan a Bagua Zhang, které studoval po dobu 4 let. V roce 2000 uskutečnil osobní cestu do Číny za poznáním.
V letech 2008 – 2012 pobýval intenzivně v taoistické akademii ve wudangských horách v Číně, kde byl jmenován pokračovatelem linie 16 generace školy San Feng Pai. V české republice založil školu Plující oblaka, kde od roku 2009 vychovává žáky v praxi vnitřních stylů kungfu spojených s osobním rozvojem a meditací. 
Je také zakladatelem a hlavním učitelem školy Česká škola Feng Shui, kde vyučuje tento obor od roku 2005. S Českou federací Wushu spolupracuje jako rozhodčí při soutěžích a festivalech. 

LEKTOR
paTRIK RYNEŠ

Bojová umění cvičí od 1989. Studoval různé systémy, mezi které patřily Hung Gar a Choi Li Fut. Od roku 1998 cvičí Ving Tsun Kung Fu.
Přes dvacet let ve své škole profesionálně vyučuje bojová umění (Ving Tsun, Escrima, Šerm, Security System, MMA). Více jak patnáct let se zabývá Yogou a Čchi Kungem. Studuje Kyusho (použití vitálních bodů v bojovém umění).
Je držitelem B licence MMA.
Přes deset let vede akreditované kurzy pro ,,Instruktory bojových umění”.
Vystudoval bakalářský obor ,,Tělesná výchova a sport” na UJEP.

 

lektor
MICHAL Roučka

Bojovým uměním se intenzivně věnuje od roku 2006. Reprezentant ČR ve wu-shu a kickboxu. Medailista z MS, MČR a velkých mezinárodních turnajů. Absolvoval tréninkový pobyt v Pekingu (CIPE), kde se věnoval tréninku sportovních forem. Instruktor Sport wu-shu systém (1. stupeň černáý pás), Blue belt v brazilském jiu jitsu. 
Tři roky strávil v Číně, vzdělával se v sinologii a rozvíjel své tréninkové dovednosti. Držitel 2. trenérské třídy v kickboxu (FTVS).

Lektor SANDA
MARIO JARKAŠ
Reprezentační trenér ČR pro sanda.
Úspěchy: Mistr Evropy kickbox, profesionální mistr ČR v thaiboxu, mistr ČR v kickboxu a několikanásobný mistr ČR v Sandě.
 
Úspěchy svěřenců: několik mistrů světa, Evropy a ČR.
FYZIOTERAPEUT
Julie Růžičková

Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu.

Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi.

Od roku 2012 vede lekce jógy.

LEKTOR a ORGANIZÁTOR
lenka riva ryšková

Cvičí taichi od roku 1996, vede cvičení s dospělými, dětmi a seniory. Autorka knihy Cvičíme Tajči s dětmi (Portál, 2013).

V rámci trenérské školy působí jako garant a hlavní organizátor.

www.tai-ji.cz

zapište se
ke studiu

→ Prosím vyplňte níže uvedenou příhlášku.

Na jejím základě obdržíte mail s podrobnějšími instrukcemi k dalšímu postupu.

→ Zálohu zasílejte až po odeslání přihlášky a potvrzení mailem z naší strany. Zálohu 4.000 Kč uhraďte prosím na účet: č.ú 2201140324/2010, VS 21089.
Do poznámky uveďte své jméno.

Vaše registrace bude platná po uhrazení zálohy. 

Pokud si přejete vystavit fakturu, prosím napište nám mailem údaje k fakturačnímu subjektu.

Zálohu 4.000 Kč můžete zaplatit kartou tlačítkem v pravém sloupci. Platba je bezpečná přes Stripe platební bránu, navigace v angličtině je intuitivní.
Jinak prosíme o platbu převodem na účet 2201140324/2010.

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108