akreditované studium ve spolupráci s FTVS UK

lektor čchi-kung licence B

Akreditovaný kurz Lektor čchi-kung (qigong) se širokým záběrem znalostí a dovedností napříč styly a učeními.

Při výuce se opíráme o tradiční taoistické přístupy a o poznatky současné fyzioterapie.

Pro výuku v kurzu jsme vybrali LEKTORY, kteří jsou jedinečnými odborníky na svůj obor předání a současně mají dostatek zkušeností a nadhledu k tomu, aby Vám předali esenci znalostí podstatnou pro rozvoj Vašeho vlastního potenciálu.

Poznámka: pro ty z vás, kdo cvičíte v tradičním systému pod vedením mistra, nenahrazuje trenérský kurz svolení mistra k výuce.

pro koho je kurz určen:

.

1/ Pro ty z Vás, kdo máte vlastní praxi a vlastní obsah cvičení. V tom případě nabídneme systematický základ principů, revizi praxe z hlediska dlouhodobé práce na péči o zdraví a kultivaci energie. Plus získáte náhled do trenérských dovedností a pochopení metodiku výuky qi gongu tak, aby cvičení mělo opravdu energetický efekt.

2/ Pokud se cvičením začínáte, je třeba zkombinovat Základní kurz qi gong a tento akreditovaný kurz licence B. Tím získáte obsahovou část cvičení plus trenérské dovednosti. Pokud u nás Základní kurz qi gong absolvujete, na akreditovanou licenci B máte 20% slevu na specializaci. Rádi Vás budeme doprovázet na cestě od začátku.

Náš program byl pečlivě vytvořen se záměrem:

 

 • ukázat široké spektrum přístupů a škol qigongu (nabízíme pestrou škálu seminářů, zakusíte rozdílné přístupy lektorů)
 • nabídnout prohloubení znalostí teorie a filosofie tohoto umění
 • poukázat na správné fyzické provedení cvičení, které předchází zraněním a špatným pohybovým návykům či stereotypům
 • představit řadu vnitřních principům, které jsou nezbytné pro práci s čchi, vědomím a tělem
 • dát možnost ochutnat cvičení z různých stylů a škol pro inspiraci, rozhled a vlastní budoucí rozvoj
 • procvičit různé vnitřní principy v odlišných sestavách, cvicích a drilech
 • objevit kontext „vlastního“ stylu vzhledem k dalším školám, stylům, principům a směrům
 • propojit představitele různých škol, vytvořit si mezi sebou pole důvěry, respektu a podpory
 • ukázat, že každá škola a směr má určité kvality, které se nedají mezi sebou srovnávat či posuzovat bez dlouhodobého praktikování a osobního zkoumání 

CO SI odnesete:

 

 • získáte výjimečně komplexní souhrn znalostí o qigongu, o jejich kořenech filosofických a historických, souvislostech s čínskou medicínou a současnou fyzioterapií.
 • obdržíte srozumitelný výklad čínského filosofického a energetického konceptu, získáte unikátní porozumění práci s čchi, která stojí za pohyby v qigongu
 • rozšíříte si svou výbavu cvičení a technik –procvičíte některé metody tichých (jinggong) a pohybových (donggong) mistrovství, specificky: nabízíme osvojení si základních tradičních sestav Ba duan jin (Osm kusů brokátu), Ba duan jin v sedě, Wu xing qi gong. 
 • vyzkoušíte si možné korekce Vašich posturálních a pohybových zvyklostí z pohledu fyzioterapie a získáte základ znalostí k posouzení vhodného způsobu pohybu tak, aby byl bezpečný pro Vás i Vaše klienty (opíráme se především o DNS metodu Prof.PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.)
 • pochopíte, jak lépe integrovat význam přebudovávání těla a mysli ve cvičení qigong
 • zlepšíte si schopnost vnímat qi a navyšovat svůj energetický potenciál
 • zefektivníte vlastní cvičení
 • schopnost vést druhé ke správnému držení těla a správným pohybovým návykům a stereotypům
 • vnitřní principy cvičení qigong 
 • vyzkoušíte si techniky k procvičení tří regulací těla (santiao) 
 • vyzkoušíte si vedení vlastní lekce a získáte pro výuku větší jistotu

Ideální kvality lektora QIGONGU

tak, jak je vidí naše škola.
S ohledem k nim jsme sestavovali obsah kurzu a k nim směřuje duch naší výuky:

 •  osobní praktická zkušenost v řádu několik let s konkrétním stylem či styly cvičení qigong

 • dostatečné a široké teoretické a filosofické znalosti, které jsou na pozadí všech čínsk.ch léčebn.ch a kultivačních metod

 • rozhled do dalších stylů, škol a přístupů pro přehled pestrosti přístupu k tomuto umění a také pochopení širšího kontextu svého stylu v poli kultivačních umění

 • znalost vnitřních principů, pouček, mechanismů vedoucí k přeměně těla, ducha, budování a kultivace qi

 • respekt k tradici předků, respekt k dalším stylům, školám, ostatním učitelům, cvičencům

Absolventi školy licence B budou zodpovědně připraveni na kvalifikované vedení lekcí
čchi-kung, a jejich cvičení bude splňovat zásady správného a zdravého cvičení. 

Osvědčení získané v TŠ licence B opravňuje absolventy ke získání živnostenského listu
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb jako Lektor čchi-kung.

Obsah
specializace

1/ Čínské kořeny qigongu a taiji
Teorie: Tao cvičení: význam cvičení, Wuji, Taiji, Liang Yi, kombinace druhů tréninku. Praktické cvičení: Ba duan jin (Osm kusů brokátu), Wu xing qi gong, automasáž, stretching)

2/ Fyziologie těla (Fyzioterapeutická cvičení pro správnou posturu těla, Implementace korektních postojů a pohybových vzorců do cvičení tchaj-ťi a čchi kung, praxe. Práce s dechem.)

3/ Přebudování těla a význam dechu
Příprava přebudovávání těla pro qigongovou praxi a práci s qi – vysvětlení a procvičování principů dle díla Yijinjing (Dílo o přeměně šlachosvalů, fascií a drah). Dráhový systém z pohledu qigongu a z pohledu čínské medicíny. Sedm energetických vrstev těla.
Dech, fyziologie dechu, posturální a energetická práce s dechem, praktická cvičení. 

4/ Historie a rozdělení bojových umění v Číně, qi gong a vnitřní komunikace, praxe

5/ Základy qigongu a vnitřní principy práce s qi

Základní pohybové dovednosti a vzorce při cvičení qigong. Správný.́ pohyb a nastavení těla ve cvičení qigong. Práce s třísly (kua), s lopatkami / podpažím, s dlaněmi (laogong), s bedry (mingmen) s perineem (huiyin), s ploskami (yongquan) a vrcholkem hlavy (baihui) pro správné nastavení sítě energetických drah. Procvičování sestavy 5 hybatelů (wuxingqigong)

Práce a budování qi (teorie a praxe). Jak objevit a kultivovat stav zhongding (stav jednoty či harmonie) v kontextu vyladění 3 pokladů (sanbao) –shen, qi, jing. Koncept harmonizace energie (heqi) a stavu wuwei (přítomný okamžik). Teoretický a praktický význam cvičení dongong (pohybová mistrovství) a jinggong (tichá mistrovství). Jak hýbat a regulovat qi v těle –koncept (yidaoqidao).

6/ Čtyři pilíře qigongu

Rozdíly v těchto cvičeních a jejich význam v různých fázích kultivačních praxe. Procvičování a teorie kcjednotlivým pilířům.

1. pilíř qigongu –zhanzhuang = budování čchi skrze statické pozice těla – uvolňování (song)

2. pilíř qigongu –meditace = budování čchi skrze vědomí – naslouchání a absorpce pozornosti (ting) 

3. pilíř qigongu – daoyin = otevírání a pročišťování energetických drah (tongjinjing)

4. pilíř qigongu – qigong = harmonizace a regulace qi

7/ Trenérské dovednosti (sestavení a vedení lekce )

8/ Praxe

Časová dotace: 100 hodin

Místo konání:
studio Arha, V. P. Čkalova 26, Praha 6
centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

Obsah
obecná
část

Anatomie, kineziologie fyziologie
Psychologie sportu
První pomoc
Pedagogika
Sportovní trénink
Kompenzační cvičení
Výživa
Management

Obecné předměty jsou přednášeny ve dvou prodloužených víkendech odbornými
lektory na FTVS UK.
Časová dotace: 50 hodin
Místo konání: J. Martího 6, Praha 6, FTVS UK

termíny &cena

Nový ročník, termíny 2024/25

1/  5.-6.10. 2024 (specializace, fyzio, J. Růžičková, LR Ryšková, Arha)
2/ 23.-24.11. 2024 (specializace, O.Chochola, Plující oblaka)
3/ 4.-5.1. 2025 (specializace, V. Lukeš, LR Ryšková)
4/ únor 2025 (obecná část FTVS)
5/ únor 2025 (obecná část FTVS)
6/ 15.-16.3. 2025 (specializace, M. Rohel)
3/ 29.-30.3. 2025 (specializace, V. Lukeš)
8/ 26.-27.4.2025 (specializace, zkoušky, V. Lukeš, Arha)

Celková cena: 24.900 Kč

Rozepsané položky:
Cena specializace: 20.700
Zálohu 4.000 Kč je potřeba uhradit pro registraci do 21.9.2024, druhá splátka 4.000 Kč do konce roku 2024, zbytek do 5.4.2025
Cena obecné části: 4.200 Kč (platí se přímo FTVS UK v prosinci 2024-lednu 2025)

o kurzu

Trenérskou školu organizuje Taichi Asociace ČR, z.s. jako otevřené vzdělávání pro všechny praktikující čchi-kungu bez rozdílu stylů. Jako hlavní setkávací platformu bereme pojetí lidského těla z hlediska současné fyzioterapie, obecně platné pricipy práce s čchi, klasické taoistické texty a čínskou filosofii. 

Akreditované studium pro licenci B  (II. trenérskou třídu) poskytujeme ve spolupráci s FTVS UK.

Licence B je určena zájemcům, kteří mají v úmyslu stát se instruktory a vést lekce pro veřejnost.
Kurz mohou také absolvovat praktikující, kteří chtějí obohatit vlastní praxi o širší záběr vědomostí a přístupů.

Požadavky na uchazeče o studium

 • dobrý psychický a přiměřeně dobrý  zdravotní stav
 • min. středoškolské vzdělání s maturitou (uchazeči bez maturity musejí absolvovat dodatečných 50h na FTVS UK)

 

Lektor čchi-kung licence B

Náš tým lektorů

Na tomto kurzu máte možnost potkat se s nejlepšími tuzemskými lektory napříč různými styly. 

lektor práce s čchi
Václav Lukeš

Čínským bojovým uměním se věnuje od roku 2004. Věnoval se postupně stylům hung kuen, guangping yang taiji, baguzhang, yiquan, huang xingxian yang taiji. Od roku 2010 se věnoval též qigongu. V této oblasti ho nejvíce ovlinil učitel neigongu a neidanu Damo Mitchell.
Vystudoval 1. školu tradiční čínské medicíny v Praze v oboru akupunktury. Od roku 2008 měl tu čest se setkávat
s dr. Wang Fuyinem. Byl mu blízko po celou dobu jeho působení v ČR a tak mohl získat hlubší poznání a tajemství dovedností čínských masáží tuina.

V roce 2017 obdržel od dr. Wang Fuyina osobní diplom
a pověření k pokračování výuky jeho odkazu v masážích tuina v rámci ČR a SK. Je tak jedním z 5 pokračovatelů linie dr. Wanga a jediný v Evropě.

V současné době je Václav Lukeš jedním ze zakladatelů
a lektorů ANDAO INSTITUTE.

 

lektor - přehled stylů cvičení, zbraně
Martin Rohel

Bojovým a zdravotním cvičením se věnuje téměř 30 let. Začínal studiem Taiji stylu Wu, později stylu Jang, Čchen
a Shaolin kung-fu. Učil se zdravotní stránku Taiji včetně pochopení čínské medicíny a umění ovládnutí omlazení těla pomocí cvičení Čchi kung. Později poznal mistra  Qin Ming Tang, který se učil Taiji styl Čchen přímo ve vesnici Chen Jia Gou u mistra Zhu Tian Cai (jeden ze čtyř budhových bojovníků) a Shaolinské kung-fu přímo v kláštěře Shaolin. Své dovednosti každoročně testoval na závodech jak u nás, tak po celém světě a především v kolébce tohoto umění v Číně.

Již přes 10 let se věnuje trenérské činnosti po celé ČR.
V současné době působí jako rozhodčí v ČR a hlavní trenér  pro Taijiquan reprezentaci a mládeže wushu České federace wushu. Je držitelem mezinárodní licence C pro rozhodování soutěží Wushu.
www.wushuakademie.cz

lektor teorie východních principů
otakar chochola

Umění Tai Ji Quan (Tai-chi Quan) se věnuje od roku 1997, od roku 2008 následuje linii  San Feng Pai  Wudang pod vedením Shifu  Yuan Xiu Ganga.

Kromě intenzivní praxe Tai Ji Quan a Qi Gong vyučuje na České škole Feng Shui, kterou založil.
www.fengshui-ceskaskola.cz
www.plujicioblaka.cz

V rámci trenérské školy přednáší: pojem tchaj-ťi a jeho význam, principy jin, jang a jejich proměny,
pět prvků / wu xing; čchi a její tvorba, 3 dary: ťing, čchi
a šen; historie tchaj-ťi čchüan, styly; meditace, stretching.

FYZIOTERAPEUT
Julie Růžičková

Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu.

Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi.

Od roku 2012 vede lekce jógy.

ORGANIZÁTOR & GARANT
Lenka Riva Ryšková

Cvičí taichi od roku 1996, vede cvičení s dospělými, dětmi a seniory. Autorka knihy Cvičíme Tajči s dětmi (Portál, 2013).

V rámci trenérské školy působí jako garant a hlavní organizátor.

www.innerbodyworx.cz

zapište se
ke studiu

→ Prosím vyplňte níže uvedenou příhlášku.

Na jejím základě obdržíte mail s podrobnějšími instrukcemi k dalšímu postupu.

→ Zálohu zasílejte až po odeslání přihlášky a potvrzení mailem z naší strany. Zálohu 4.000 Kč uhraďte prosím na účet: č.ú 2201140324/2010, VS 21086.
Do poznámky uveďte své jméno.

Vaše registrace bude platná po uhrazení zálohy. 

Pokud si přejete vystavit fakturu, prosím napište nám mailem údaje k fakturačnímu subjektu.

Zálohu 4.000 Kč můžete zaplatit kartou tlačítkem v pravém sloupci. Platba je bezpečná přes Stripe platební bránu, navigace v angličtině je intuitivní.
Jinak prosíme o platbu převodem na účet 2201140324/2010.

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108

© Trenérská škola 2021