rozvrh víkendy

858896_431586656924590_1516173194_o

TRENÉRSKÁ ŠKOLA 2022/23 

OBSAH VÝUKY


8.-9.10.2022

JULIE RůŽIČKOVÁ
Téma: Fyziologie těla: fyzioterapeutická cvičení pro správnou posturu těla, Implementace korektních postojů a pohybových vzorců do cvičení, praxe
LENKA RYŠKOVÁ, PAUL RENALL
Téma: pohybové vzorce v korektním fyzio nastavení, párové techniky
___________________

26.-27.11.2022
OTAKAR CHOCHOLA

Téma: wudagkungfu, vnitřní styly, teorie poznání
TEORIE:
historie, kulturní vzorce, teorie poznání, základní pojmy, vnitřní
styly bojových umění, tradiční přístupy, qi gong, kungfu, meditace
PRAXE
wudang kungfu – vnitřní styly
basic drill: příprava, základní kopy, postoje, údery
styly a formy: Baji Quan, Shi Quan, Bagua Zhang, soft a hard Qi Gong
___________________

28.-29.1.2023
PATRIK RYNEŠ
Téma: Wing Tsun, sebeobrana a právní aspekty
Sobota:
TEORIE: Historie Ving Tsun – legendy, teorie, dohledatelná fakta, vliv jiných systémů. Různé školy a směry Ving Tsun, Wing Tsun, Wing Chun, Yong Tjun…
Formy, jejich význam a tradiční aplikace.
PRAXE  Chi Sau (lepící se ruce) metodika výuky a její aplikace mimo Ving Tsun
systém. Sparingová cvičení, Ving Tsun v sebeobraně a v konfrontaci s jiným systémem (box, kickbox, zápas, MMA).
Neděle dopoledne:
TEORIE: Sebeobrana a právní systém. Bojová umění, sebeobrana a bojové sporty – ujasnění pojmů, různé aspekty a pohledy. Nutná obrana a Krajní nouze v našem právním řádu.
PRAXE
Příklady z reálných střetů. Prostředky pro sebeobranu a jejich použití (pepřový sprej, teleskopický obušek) + improvizované zbraně.
Vhodné postupy v sebeobraně – modelové situace.Tři fáze výuky sebeobrany.

TOMÁŠ VESELÝ
29.1.2023 13.30 – 16.30
Téma: sportovní trénik, federace wushu, moderní wushu, soutěže
TEORIE: Wushu jako základ celoživotního pohybového rozvoje, trénink wushu tradičního i moderního pojetí. Sportovní trénink, metodika tréninku sportovního taolu.
Základní pravidla pro mezinárodní soutěže v taolu, Česká federace wushu – struktura a náplň činnosti s ohledem na rozvoj wushu v ČR.
PRAXE
Základní rozvoj pohyblivosti ve wushu, tradiční akrobacie, gymnastická a zpevňovací průprava s ohledem na zdravotní tělovýchovu, základy práce nohou (ji eben gong), odrazová a doskoková průprava. Vazby tradičního a sportovního wushu, základní ruční techniky (shou fa),
přechody mezi postoji (bu fa)
___________________

25.-26.3.2023
VÁCLAV LUKEŠ
Téma: práce s qi, fáze tréninku a rozvoje
Sobota:
1) TEORIE
Historie, Specifika stylu, Postoje, kopy, údery, Princip treninku – single, ve dvojicích, Zbraně, Práce s „mosty”, Sestavy, Vnitřní síla a její budování
2) PRAXE
Základní postoje, ruční techniky, nožní techniky – práce v postojích, s rukama, nohama, typické ukázky, aplikace ve dvojicích.
Neděle:
1)TEORIE: Wushu a čínská medicína, kompenzace tréninku, masáže, výživa, psychické vazby a dispozice. Qi Gong.
2)PRAXE: Masáže, rehabilitace, diagnostika úrazů, qi gong
___________________

15.-16.4.2023
MARTIN ROHEL
Téma: shaolin kungfu, přehled stylů taijiquan a kungfu
TEORIE: Historie a rozdělení stylů bojových umění. Rozdělení stylů a základní principy taijiquan, jiné styly taiji  (zhaobao, he style a huleijia). Shaolin kungfu, historie a vývoj stylů. Druhy zbraní a jejich použití. 
PRAXE: Shaolin kungfu, taiji quan, základní dovednosti se zbraněmi při tréninku a použití v boji
yang taiji, chen taiji, shaolin kungfu, taolu, meč, vějíř, šavle, tyč, kopí

MÁRIO JARKAS
Téma: sanda
Rozsah: neděle 16.4.2023 odpoledne
TEORIE: Způsoby výuky pro dospělé a děti, ochrana, systémy. Rozdělení úpolových disciplín. Příprava na závody. Kondice.
PRAXE: Základy aplikace: úderu, kopu, krytů.Zachycení úderu, kondiční dovednosti.  

Lektor tchaj-ťi a čchi kung licence B

Náš tým lektorů

Na tomto kurzu máte možnost potkat se s nejlepšími tuzemskými lektory napříč různým taiji stylům. 

lektor práce s čchi
Václav Lukeš

Čínským bojovým uměním se věnuje od roku 2004. Věnoval se postupně stylům hung kuen, guangping yang taiji, baguzhang, yiquan, huang xingxian yang taiji. Od roku 2010 se věnoval též qigongu. V této oblasti ho nejvíce ovlinil učitel neigongu a neidanu Damo Mitchell.
Vystudoval 1. školu tradiční čínské medicíny v Praze v oboru akupunktury. Od roku 2008 měl tu čest se setkávat
s dr. Wang Fuyinem. Byl mu blízko po celou dobu jeho působení v ČR a tak mohl získat hlubší poznání a tajemství dovedností čínských masáží tuina.

V roce 2017 obdržel od dr. Wang Fuyina osobní diplom
a pověření k pokračování výuky jeho odkazu v masážích tuina v rámci ČR a SK. Je tak jedním z 5 pokračovatelů linie dr. Wanga a jediný v Evropě.

V současné době je Václav Lukeš jedním ze zakladatelů
a lektorů ANDAO INSTITUTE.

 

lektor - přehled stylů cvičení, zbraně
Martin Rohel

Bojovým a zdravotním cvičením se věnuje téměř 30 let. Začínal studiem Taiji stylu Wu, později stylu Jang, Čchen
a Shaolin kung-fu. Učil se zdravotní stránku Taiji včetně pochopení čínské medicíny a umění ovládnutí omlazení těla pomocí cvičení Čchi kung. Později poznal mistra  Qin Ming Tang, který se učil Taiji styl Čchen přímo ve vesnici Chen Jia Gou u mistra Zhu Tian Cai (jeden ze čtyř budhových bojovníků) a Shaolinské kung-fu přímo v kláštěře Shaolin. Své dovednosti každoročně testoval na závodech jak u nás, tak po celém světě a především
v kolébce tohoto umění v Číně.

Již přes 10 let se věnuje trenérské činnosti po celé ČR.
V současné době působí jako rozhodčí v ČR a hlavní trenér  pro Taijiquan reprezentaci a mládeže wushu České federace wushu. Je držitelem mezinárodní licence C pro rozhodování soutěží Wushu.  
www.wushuakademie.cz

lektor teorie východních principů
otakar chochola

Vlastní praxi začal v okolo roku 1995, kdy si sám nastudoval 8 kusů brokátu. Dále začal následovat své mistry a učitele po dobu 12 let, kdy cvičil především Taiji Quan a Qi Gong – více stylů a forem. Postupně se propracoval k zahrnutí rychlejších forem a studia Baji Quan a Bagua Zhang, které studoval po dobu 4 let. V roce 2000 uskutečnil osobní cestu do Číny za poznáním.
V letech 2008 – 2012 pobýval intenzivně v taoistické akademii ve wudangských horách v Číně, kde byl jmenován pokračovatelem linie 16 generace školy San Feng Pai. V české republice založil školu Plující oblaka, kde od roku 2009 vychovává žáky v praxi vnitřních stylů kungfu spojených s osobním rozvojem a meditací. 
Je také zakladatelem a hlavním učitelem školy Česká škola Feng Shui, kde vyučuje tento obor od roku 2005. S Českou federací Wushu spolupracuje jako rozhodčí při soutěžích a festivalech. 

LEKTOR
paTRIK RYNEŠ

Bojová umění cvičí od 1989. Studoval různé systémy, mezi které patřily Hung Gar a Choi Li Fut. Od roku 1998 cvičí Ving Tsun Kung Fu.
Přes dvacet let ve své škole profesionálně vyučuje bojová umění (Ving Tsun, Escrima, Šerm, Security System, MMA). Více jak patnáct let se zabývá Yogou a Čchi Kungem. Studuji Kyusho (použití vitálních bodů v bojovém umění).
Je držitelem B licence MMA.
Přes deset let vede akreditované kurzy ,,Instruktory bojových uměn”‘.
Vystudoval bakalářský obor ,,Tělesná výchova a sport” na UJEP.

 

LEKTOR
TOMÁŠ VESELÝ
Čínským bu se věnuje od 12let, po celou dobu je studentem čínské mistryně shi fu Zhai Hua, v 16letech se stal jejím osobním studentem. Absolvoval  4 několikaměsíční stáže v internátních školách v Číně v provinciích Liaoning a Hebei. Vystudováno magisterské studium na FTVS UK.
Člen státní reprezentace, účastník vrcholových mezinárodních soutěží (EWUF, IWUF) ve sportovním wushu – Mistrovství Evropy 2006, 2008, 2010, 2012 a Mistrovství Světa 2009. 

Od roku 2014 držitel rozhodcovské mezinárodní licence EWUF třídy C. Od roku 2015 hlavní rozhodčí taolu pro ČR. 
Od roku 2020 člen výkonného výboru České federace wushu a hlavní trenér Sportovního centra mládeže (SCM) pro taolu v ČR. 

Lektor SANDA
MARIO JARKAŠ
Reprezentační trenér ČR pro sanda.
Úspěchy: Mistr Evropy kickbox, profesionální mistr ČR v thaiboxu, mistr ČR v kickboxu a několikanásobný mistr ČR v Sandě.
 
Úspěchy svěřenců: několik mistrů světa, Evropy a ČR.
FYZIOTERAPEUT
Julie Růžičková

Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu.

Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi.

Od roku 2012 vede lekce jógy.

LEKTOR a ORGANIZÁTOR
lenka ryšková

Cvičí taichi od roku 1996, vede cvičení s dospělými, dětmi a seniory. Autorka knihy Cvičíme Tajči s dětmi (Portál, 2013).

V rámci trenérské školy působí jako garant a hlavní organizátor.

www.tai-ji.cz

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108