studium akreditované MŠMT

Kurz Zdravotní tělesná výchova pro seniory

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MŠMT a slouží ke získání živnostenského oprávnění:
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, kvalifikace Lektor zdravotní tělesné výchovy.

Pojetí kurzu:

Kurz je určen všem, kteří vidí smysl v práci se seniory a chtěli by ji vykonávat co nejkvalitněji. Vítáme fyzioterapeuty, sociální pracovníky, pohybové lektory a všechny, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci.
Naším záměrem je poskytnout Vám dostatečně široké pole znalostí k tomu, abyste mohli své klienty VIDĚT, VNÍMAT, a také ROZUMĚT jejich potřebám.

Rádi bychom Vám nabídli seznámení se základními principy práce se seniory, teoretický kontext pro Vaši větší svobodu při tvorbě lekce (vím PROČ stavím lekci zvoleným způsobem) a širokou paletu nástrojů, kterými lze zasáhnout do pohybových a posturálních návyků Vašich klientů a které jim budou přinášet celostní benefity. 

Obdržíte srozumitelný výklad čínského filosofického a energetického konceptu, získáte unikátní porozumění práci s čchi, která stojí za pohyby v čchi kungu nebo formách tchaj-ťi, vyzkoušíte si různé styly cvičení a práce se zbraněmi. Budete mít možnost rozšířit svou výbavu cvičení a technik.

V rámci kurzu budete mít možnost rozšířit svou praxi o cviky z oblasti přirozeného pohybu a cvičení v ontogenetických řadách, jógy a čchi kungu. Naučíte se dechové pozice pro trénování dechu a flow formu na bázi tchaj-ťi, která integruje řadu principů s významným užitkem pro seniorský věk (rovnováha, koordinace pohybů těla, koordinace pohybu a dechu, orientace v prostoru atd.)

Lektorský tým je sestaven z osobností, které Vás obohatí nejen znalostmi, ale také svým přístupem, pojetím práce s klienty, a svým originálním bytím. Pokud Vás láká práce se seniory, a chcete ji dělat dobře, můžete díky kurzu rozvinout Váš vlastní potenciál, opřít se o vzdělání, které v kurzu získáte, nalézt vlastní pochopení a přístup, sebedůvěru, a stát se erudovaným a inspirativním instruktorem.

Obsah
Teorie

Obsah kurzu:
Kurz se skládá z teoretické a praktické části v celkové časové dotaci 150 hodin. Obě části se v maximální míře prolínají tak, aby si každý získané vědomosti vyzkoušel a mohl je následně využít ve své praxi.
:
​Teorie:
Fyziologie a patofyziologie dýchacího a oběhového systému
Neurologie
Ortopedie
Řízení pohybu
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Časová dotace Teorie: 50 hodin
​:
Místo konání: studio Arha, V. P. Čkalova 26, Praha 6

Obsah
teorie &praxe

Teorie a praxe:
Zážitková anatomie a kineziologie
Problematika pánevního dna
Psychoterapie (relaxační a meditační techniky)
Lymfoterapie
Autoterapie a režimová opatření
První pomoc
Metodika a didaktika v oblasti cvičení tai-ji pro seniory
Metodika a didaktika v oblasti cvičení qi gongu pro seniory
Metodika a didaktika dechových cvičení z tai-ji a qi-gong
Metodika a didaktika v oblasti cvičení jógy pro seniory
Metodika a didaktika v oblasti přirozeného pohybu a cvičení v ontogenetických řadách pro seniory
Specifika cvičební lekce při onemocnění/zdravotním omezení (kardio, parkinson, artróza)

Časová dotace: 100 hodin

termíny &cena

Termíny:
další běh kurzu bude otevřen v roce 2024, 
prosíme zájemce, aby nám napsali přes formulář níže, 
zálohu zatím neplaťte
Cena: Předpokládaná základní cena: 23.700,- Kč
Donorská cena: 27.700 Kč
(pokud si můžete dovolit zaplatit více a chcete pomoci potenciálním kolegům, kteří se budou moci kurzu zúčastnit v rámci režimu Snížené kurzovné)

Snížené kurzovné: 19.700 Kč
(touto formou kurzovného je možné se účastnit kurzu v případě, že bude k dispozici donorský příspěvek)

Pro závaznou registraci do kurzu je potřeba složit nevratnou zálohu 4.000 Kč, viz Přihláška, č.ú 2201140324/2010
Kurz lze následně hradit na splátky.

Storno podmínky:
Bezplatné storno přijímáme do 30-ti kalendářních dnů před zahájením kurzu. Za storno do 25-ti dnů před zahájením kurzu účtujeme stornovací poplatek 25% z ceny kurzu. Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, 80% uhrazené částky je možné následně vyčerpat v rámci jednotlivých lekcí studia Arha. Do stornovacích podmínek se nezapočítává nevratná registrační záloha 4.000 Kč.

Přihlášení

K PŘIHLÁŠENÍ na kurz JE POTŘEBA:
1/ střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, dobrý zdravotní stav, věk minimálně 18 let, aktivní zájem o vedení cvičebních lekcí pro seniory:
2/ zaslat přihlášku:
3/ zaplatit zálohu 4.000 Kč, instrukce k platbě níže v sekci Zapište se ke studiu

Zakončení

K ZAKONČENÍ kurzu JE POTŘEBA:
1/ absolvovat alespoň 80% výuky
2/ napsat Písemnou zkoušku: test ze znalostí v poskyto-
vání první pomoci a v oblasti anatomie, fyziologie
a patofyziologie člověka s důrazem na specifika osob seniorského věku (60 min)
3/ složit Ústní zkoušku: ověření znalosti posturálních
a pohybových stereotypů a teoretických podkladů pro modifikaci cvičebního programu pro osoby seniorského věku a monitorování biologických parametrů (15 min)
4/ sestavit Závěrečnou práci: videozáznam minimálně 50-ti minutové účastníkem sestavené skupinové lekce pro osoby seniorského věku a písemné zhodnocení záznamu lekce pro seniory v rozsahu minimálně 2 normostran

seznamte se s týmem našich lektorů

Garant kurzu a lektorka:
Mgr. Martina Ježková
fyzioterapeutka
certifikovaná lektorka Iyengar jógy, Fasciální jógy a Jógové terapie pro pacienty s RS
lektorka kurzů DNS

Organizátorky a lektorky:
Mgr. Lenka Riva Ryšková
organizátorka Trenérské školy tchají-ťi a čchi kung
certifikovaná lektorka tchaj-ťi
autorka knihy Tajči pro děti

Mgr. Julie Růžičková
fyzioterapeutka a lektorka jógy

Teorie:
Prim. MUDr. Jan Hach
Primář Ortopedického oddělení Nemocnice Mělník
Vedoucí lékař Kostní banky FN Motol
přednášející na 1. lf UK

Doc., MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a centrum klinických neurověd
Centrum extrapyramidových onemocnění
přednášející na 1. lf UK
autor knihy Poruchy výživy u Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci

MUDr. Ondřej Ježek
absolvent stáže v Ghaně
lékař na Universitätsklinikum Jena Klinik für Innere Medizin IV – Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie

Mgr. Klára Mišinová
fyzioterapeutka
přednášející předmětu „Biomechanika a kineziologie” pro fyzioterapeuty na 2. lf UK
autorka článku Role pozornosti v pohybovém učení

MUDr. Michaela Ulrichová
fyzioterapeutka
výzkum pro kliniku Tělovýchovného lékařství a Kliniku dětské psychiatrie FN Motol
autorka článků a výzkumu s tematikou mentální anorexie 

Teorie a praxe:
MUDr. Petr Mokrejš
anesteziolog
projektový koordinátor urgentního příjmu Thomayerovy nemocnice
vedoucí odboru v Záchranné zdravotnické službě Libereckého kraje
přednášející na 1. lf UK

Mgr. Erik Palko
fyzioterapeut a terapeut tradiční čínské medicíny
lektor tai-ji a qi gongu 
autor knihy Umění pěstování života

Romana Horová, DiS.
fyzioterapeutka a lymfoterapeutka
poradce v oblasti zdravého životního stylu
zakladatelka projektu MATYLDA
v psychoterapeutickém výcviku Instep

Bc. Lucie Pospíšilová
pedagožka a terapeutka
absolventka Školy přírodní léčby MUDr. Soni Hájkové
věnuje se doprovázení na konci života
zakladatelka Spolu na cestě

Garant a lektor
Martina ježková

fyzioterapeutka
certifikovaná lektorka Iyengar jógy, Fasciální jógy a Jógové terapie pro pacienty s RS
lektorka kurzů DNS

organizátor a lektor
Julie Růžičková

fyzioterapeutka
certifikovaná lektorka jógy (200hrs Vinyasa TT PYC, Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy)

V terapii využívá zejména prvků Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a Viscerální terapie.

ORGANIZÁTOR A LEKTOR
lenka RIVA ryšková

Certifikovaná lektorka tchaj-ťi a čchi kungu
Vede cvičení s dospělými, dětmi a seniory.
Autorka knihy Cvičíme Tajči s dětmi (Portál, 2013).

www.tai-ji.cz

zapište se
ke studiu

→ Prosím vyplňte níže uvedenou příhlášku.

Na jejím základě obdržíte mail s podrobnějšími instrukcemi k dalšímu postupu.

→ Zálohu 4.000 Kč uhraďte převodem na účet: č.ú 2201140324/2010, VS 2108 nebo tlačítkem dole pod přihláškou (platba kartou).
Do poznámky uveďte své jméno. Pokud si pro platbu přejete vystavit fakturu, prosím napište nám mailem údaje k fakturačnímu subjektu.

Vaše registrace bude platná po uhrazení zálohy. 

Zálohu 4.000 Kč můžete zaplatit kartou. Platba je bezpečná přes Stripe platební bránu, navigace v angličtině je intuitivní.
Jinak prosíme o platbu převodem na účet 2201140324/2010.

K zaplacení kurzu můžete použít dotace pro rekvalifikaci POVEZ II

Je to intenzivní úřednický zážitek, ale dá se to projít 🙂 Pomůžeme Vám.

https://povez.uradprace.cz

 Copyright © 2021 Trenérská škola 108